งานเปิดช่องวงกลมขนาดใหญ่ถึง 4000มม.(เรียบสวย ไม่ต้องฉาบ/สกัดแต่ง)

หากต้องการเปิดช่องวงกลมขนาดใหญ่ ในพื้น หรือ ผนัง เพื่อเหตูผลทางด้านสถาปัตยกรรม หรือ เพื่อติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน  วิธีทั่วไปจะใช้เครื่องเจาะหัวเพชร(Coring) เจาะเป็นวงไข่ปลาติดกันเป็นวงกลม ข้อเสียคือ :

1. ใช้เวลานานมาก.

2. ต้องสกัด และ ฉาบแต่ง ซึ่งจะให้เป็นวงกลมสวยได้ยากมาก อีกทั้งเสี่ยงต่อการหลุดล่อนของปูนฉาบ.

ทางบริษัทฯ ใช้เครื่องจักรที่เรียกว่า "เครื่องตัดวงเวียน" สามารถตัดคอนกรีต เป็นวงกลมสวยตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 - 4 เมตร และความหนาตั้งแต่ 10 ซม. - 2 เมตร  ตามต้องการ ด้วยความรวดเร็ว (ถ้าต้องการเจาะรูเล็กกว่านี้ ตั้งแต่ 1 เมตรลงมา ทางบริษัทฯ สามารถให้บริการด้วยเครื่องเจาะหัวเพชรขนาดใหญ่ เจาะรูเดียว)  ทั้งยังสามารถเจาะตัดทรงกลวยคว่ำ หรือ ทรงกลวยหงายได้ ( ดูรูป )

ภาพผลงาน : ตัดผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.65 เมตร x 60 ซม.(หนา)

 

_____________________________________________________________________________________________

ภาพผลงาน : เป็นงานเปิดช่องวงกลม ขนาด 1.8 เมตร x 25 ซม.(หนา) และ ขนาด 2.35 เมตร x 25 ซม.(หนา) ใช้เวลาตัดประมาณ 2 ชั่วโมง/         ช่อง ช่องเปิดที่ได้จะกลมสวย ไม่ต้องสกัดแต่งหรือฉาบ

 

 

เชิญปรึกษา บัณฑิต  : 081-694-7170 หรือ 02-295-0791 ถึง 93  แฟกซ์ 02-294-7434

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.