บริการหนีบรื้อคอนกรีต อาคารสูง

รื้อ สะพาน, คาน, FOOTING, หรือ โครงสร้างคอนกรีต ขนาดใหญ่ ขนาดหนาไม่เกิน 1.5 เมตร ด้วยความรวดเร็ว  มีเสียงรบกวนน้อย แรงสั่นสะเทือนน้อย  รื้อได้เร็วกว่า วิธีใช้ สกัด หลายเท่าเชิญปรึกษา บัณฑิต  : 081-694-7170 หรือ 02-295-0791 ถึง 93  แฟกซ์ 02-294-7434

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.