รับขุดร่องคอนกรีตด้วยเทคนิคใหม่

ขุดคอกรีตเป็นร่องยาวร่องยาวจากการขุดคอนกรีต

ไสร่องคอนกรีต รวดเร็วกว่าใช้สกัดหลายเท่าตัว

วิธีดั้งเดิม : ของการขุดร่องพื้นคอนกรีต เพื่อวางท่อทำได้โดย ใช้เครื่องตัดคอนกรีต(ใบเพชร) ตัดพื้นคอนกรีตให้ขาดทั้งสองด้าน แล้วใช้สกัด สกัดให้แตกเป็นก้อนเล็กๆ ซึ่งใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก

ทางบริษัทฯมีเทคนิคใหม่ในการขุดพื้นคอนกรีตด้วยความรวดเร็ว อีกทั้งไม่ต้องใช้ใบเพชรตัดคอนกรีต 2 ข้างให้ขาด