รับตัดท่อขนาดใหญ่(ตัดด้านใน) Ø 1 - 4 เมตร

 

 

 

ท่อคอนกรีตได้ถูกใช้ในระบบส่งน้ำดี และน้ำเสีย อีกทั้งอุโมงค์คอนกรีตได้ถูกใช้ในระบบขนส่งใต้ดิน รถไฟฟ้าใต้ดิน ในการก่อสร้างอุโมง หรือ สร้างระบบท่อส่งน้ำ จะต้องมีการตัดเพื่อให้ได้ขนาด หรือตัดเพื่อรื้อและแก้ไข

เครื่องตัดท่อคอนกรีตข้างต้น เป็นเครื่องตัดท่อที่ถูกสร้างมาเฉพาะงาน เป็นระบบไฮโดรลิคทั้งหมด เป็นเครื่องตัดแบบวงเวียนที่สามารถตัดท่อขาด  โดยติดตั้งเครื่องจักรเพียงครั้งเดียว บังคับด้วย REMOTE CONTROL  สามารถทำงานในน้ำ(ไม่ต้องกลัวอันตรายจากไฟฟ้าดูด) สามารถย่นเวลาการตัดจากทั้งวัน (24 ชม.) หรือหลายวัน เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนาของท่อเดียวกัน  เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องตัดทั่วไป)