รับตัดผนังคอนกรีต หรือ ตัดพื้นในที่แคบ(ใช้ WALL SAW)

การเปิดช่องประตู เปิดช่องหน้าต่าง จากผนังคอนกรีต สามารถทำได้โดยวิธีการสกัด หรือ ใช้ฆ้อนทุบ ซึ่งสองวิธีนี้ เป็นวิธีดั้งเดิม (แต่ก็ยังใช้จนถึงทุกวันนี้ โดยผู้รับเหมาทั่วไป) ซึ่งมีข้อเสียดังนี้ :

  1. เสียงสกัดหรือทุบ ดังมาก ไม่สามารถอยู่ หรือ ทำงานในอาคารนั้น หรือ อาคารข้างเคียงได้
  2. ใช้เวลาในการสกัด หรือ ทุบ ยาวนานมาก
  3. อาจทำให้โครงสร้างข้างเคียง หรือ ที่อยู่ติดกัน แตกร้าวได้
  4. ผิวคอนกรีตที่ได้จากการทุบ หรือ สกัด ไม่เรียบ เสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการแต่งให้เรียบ

เครื่องตัดผนังเดินบนราง(WALL SAW)  เหมาะสำหรับการตัดผนัง (ได้ทั้งแนวตั้ง และ แนวนอน) ตัดคาน, ใช้ตัดพื้น (ในที่แคบ) หรือ ใช้ตัดเพดานคอนกรีต (ตัดหงายท้อง) ใช้สำหรับตัดคอนกรีตความหนาตั้งแต่ 10 ซม. – 80 ซม.

ภาพผลงานด้านล่าง : เป็นการตัดขยายช่องผนังบ่อ MANHOLE เพื่อให้สามารถใส่ท่อตามขนาดที่ต้องการได้

ภาพผลงานด้านล่าง : เป็นการตัดรื้อผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาด 5.6(สูง) x 7.65เมตร(ยาว) x 30 ซม.(หนา) โดยตัดแบ่งเป็นก้อนๆละ 2 ตันกว่า

 

เชิญปรึกษา บัณฑิต  : 081-694-7170 หรือ 02-295-0791 ถึง 93  แฟกซ์ 02-294-7434

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.