รับตัดพื้น/ตัดถนน/ตัดสะพาน/ตัดคอนกรีต ด้วยเครื่องตัดถนนหลากหลายขนาด

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เครื่องตัดพื้นเหมาะสำหรับงานตัด ที่มีปริมาณมากๆ บริษัท ฯ มีเครื่องตัดพื้น, ถนน, สะพาน ทั้งแบบไฟฟ้า และแบบเครื่องยนต์ ซึ่งทั้ง 2 แบบสามารถตัดคอนกรีตได้ความลึกตั้งแต่ 5 ซม. - 70 ซม.

ตัดพื้นคอนกรีตความลึก 65 cm. (ลึก 70 cm. สูงสุด) ด้วยความเร็ว 5 นาที ต่อเมตร

 

 

 

บริษัทฯ มีเครื่องตัดคอนกรีต เครื่องตัดพื้นขนาดใหญ่จำนวนมาก ที่ความหนาคอนกรีต 25 ซม. สามารถทำการตัดพื้นคอนกรีตได้ กว่า 1,000 เมตร/วัน

ความเหมาะสมของเครื่องตัดพื้นคอนกรีต มีดังนี้ :

  1. เครื่องตัดแบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับการตัดในโรงงาน, โรงพยาบาล หรือในที่ๆ ไม่สามารถให้มีควันพิษได้
  2. เครื่องตัดแบบเครื่องยนต์ เหมาะสำหรับตัดในที่โล่งแจ้ง หาไฟฟ้าได้ยาก และ ควันเครื่องยนต์ไม่กระทบกระเทือนรอบข้าง เช่น ถนน, สะพาน