รับรื้อเนื้อคอนกรีตออกจากเหล็ก

ในการเตรียมพื้นที่เพื่อหล่อคอนกรีตใหม่ วิธีดั้งเดิมใช้สว่านเจาะ (เจาะแบบกระแทกหรือ เจาะด้วยหัวเพชร Coring) เมื่อถึงความลึกตามกำหนด จึงฉีด Epoxyแล้วเสียบเหล็ก ปัญหาที่มักจะพบคือ

  1. ความลึกในการเจาะ ตื้นกว่าเกณต์กำหนด เพราะสว่านเจาะแบบกระแทกไม่สามารถเจาะผ่านเหล็กที่ขวางได้ หรีอสว่านแบบหัวเพชรก็ สามารถเจาะผ่านเหล็กที่ขวางได้ เพราะเหล็กขวางมีขนาดใหญ่เกินไป (หัวเพชรอาจแตกหักเสียหาย อายุสั้นกว่ากำหนด).
  2. Epoxy ที่ฉีดเข้าไปมีราคาแพง.
  3. หลังการใช้งานของพื้น พื้นอาจร้าว (เจาะเสียบเหล็กไม่ได้ผล) เพราะคอนกรีตด้านที่ถูกเจาะ อาจมีอายุมากไม่สามารถยึดเหล็กที่เพิ่งถูกเจาะเสียบไป
บริษัทฯ มีเทคนิคการยุ่ยขอบคอนกรีตด้วยความรวดเร็ว ไม่ได้ไช้เพียงแค่สกัดอย่างเดียว

 

 

 

เชิญปรึกษา บัณฑิต  : 081-694-7170 หรือ 02-295-0791 ถึง 93  แฟกซ์ 02-294-7434

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.