รับเจาะรู (วงกลม) พื้น และผนังคอนกรีต ด้วยหัวเจาะเพชรขนาดใหญ่1000มม.

หากต้องการเปิดช่องวงกลมบนผนังคอนกรีต หรือ พื้นคอนกรีต เพื่อร้อยท่อ (ต่อท่อ) แต่ไม่สามารถสกัดได้ เพราะ

1. คอนกรีตหนามาก

2. คอนกรีตแข็งมาก

3. มีเวลาจำกัด

4. คอนกรีตอาจร้าวลามจนโครงสร้างเสียหาย

ทางบริษัทฯ มีหัวเจาะพร้อมเครื่องเจาะหลายขนาด (จำนวนมาก) หรือ เครื่องเจาะเฉพาะด้าน (เช่น เจาะใต้น้ำ) และเครื่องเจาะขนาดใหญ่จำนวนหลายเครื่อง สามารถเจาะใหญ่สุด ขนาด Ø 1000 มม. และ 800 มม. หลายรูได้ในเวลาเดียวกัน

ภาพผลงานด้านล่าง : เป็นรูปการเจาะกำแพงคอนกรีต ด้วยหัวเจาะเพชรขนาด 800มม. x 50ซม. และ 800 x 1.2เมตร ใช้เวลาเจาะประมาณ 2 ชั่วโมง(ที่ความหนา 50 ซม.)
รูปผลงานด้านล่าง : เป็นรูปเจาะผนังเขื่อนคอนกรีต ด้วยหัวเจาะขนาด 800มม. x 1.2เมตร(ลึก)