รับเปิดช่อง(พื้นหรือผนัง)ลึกๆด้วยDEEP CUTTING SAWหรือPLUNGE SAW

ในการตัดเปิดช่องพื้นหรือผนังคอนกรีต โดยทั่วไปจะใช้เครื่องตัดพื้น(Floor saw) หรือเครืองตัดผนัง(Wall saw) ทั้งสองระบบใช้ใบเพชร(กลม)  ซึ่งความลึกที่ตัดได้ขื้นอยู่กับขนาดของใบตัด เช่น ใบตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 80 ซม.จะสามารถตัดได้ลึก 32 ซม.(ตัดได้ลึกไม่ถึงครึ่งของใบ ตัด เนื่องจากติดดุมใบ หรือ ประกับใบ)

หากต้องการตัดลึกมากกว่านี้ เช่น ตัดลึก 1 - 4 เมตร(หรือมากกว่านั้น) จะทำอย่างไร

ทางบริษัทฯ มีเครื่องตัดที่เรียกว่า ''Deep Cutting Saw" หรือ "Plunge Saw" สามารถตัดหรือเปิดช่องพื้น/ผนังคอนกรีตได้ลึกสูงสุด 10 เมตร และยังสามารถตั้งตัดหงายท้อง เพื่อตัดท้องคาน(เพิ่มความสูงพื้นถึงคาน แล้วทดแทนคานที่ถูกตัดออกไปด้วยแผ่น Carbon Fiber )

ภาพผลงานด้านล่าง : เป็นรูปของการตัดหงายท้อง เพื่อตัดท้องคานออก(เพื่อเพิ่มความสูงพื้นถึงคาน)

 

 
 
 
 

เชิญปรึกษา บัณฑิต  : 081-694-7170 หรือ 02-295-0791 ถึง 93  แฟกซ์ 02-294-7434

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.