หนีบ,รื้อพื้นอาคารด้วย BACK HOE แขนพิเศษสูง 6 เมตร (น้ำหนัก 1.5 ตัน)

เครื่องหนีบคอนกรีตข้างต้น เป็นเครื่องจักรสำหรับการรื้อพื้น เสา หรือผนังคอนกรีต สำหรับทำงานในอาคาร

(โดยเฉพาะอาคารที่พื้นบาง รับน้ำหนักได้น้อย)เป็นระบบไฟฟ้า(ไม่ใช้น้ำมัน ไม่มีควันไอเสีย)ระหว่างการรื้อ จะไม่มีเสียงหรือ แรงสั่นสะเทือน

ไม่ทำให้พื้นเป็นรอยและสามารถรื้อพื้นหรือผนัง ที่มีความสูงถึง 6 เมตรได้

เชิญปรึกษา บัณฑิต  : 081-694-7170 หรือ 02-295-0791 ถึง 93  แฟกซ์ 02-294-7434

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.