เปิดช่องพื้น POST TENSIONED โดยไม่ต้อง SCAN หาเหล็กและไม่ต้องตัดเปิดช่อง

 

เปิดช่องพื้น POST TENSIONED โดยไม่ต้อง SCAN หาเหล็กและไม่ต้องตัดเปิดช่อง

รื้อพื้น  POST TENSIONED ไม่ต้องปลดสลิง

 

 

เชิญปรึกษา บัณฑิต  : 081-694-7170 หรือ 02-295-0791 ถึง 93  แฟกซ์ 02-294-7434

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.