งานขูดลอกพื้นEpoxyในโรงงาน

Epoxyบวม(ก่อนลอก)

Epoxyล่อน(ก่อนลอก)

 

ระหว่างขูด

 

ผิวคอนกรีตหลังขูด

 

เปรียบเทียบ ก่อนขูดและหลังขูด

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เชิญปรึกษา บัณฑิต  : 081-694-7170 หรือ 02-295-0791 ถึง 93  แฟกซ์ 02-294-7434
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.