ไสร่องคอนกรีต รวดเร็วกว่าใช้สกัดหลายเท่าตัว

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เชิญปรึกษา บัณฑิต  : 081-694-7170 หรือ 02-295-0791 ถึง 93  แฟกซ์ 02-294-7434Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.