ยินดีต้อนรับสู่ เอ็ม เทค กรุ๊ป(ไทยแลนด์)

 รื้อ สะพาน, คาน, FOOTING, หรือ โครงสร้างคอนกรีต ขนาดใหญ่ ขนาดหนาไม่เกิน 1.5 เมตร ด้วยความรวดเร็ว  มีเสียงรบกวนน้อย แรงสั่นสะเทือนน้อย  รื้อได้เร็วกว่า วิธีใช้ สกัด หลายเท่า

ตัดรื้อและหนีบรื้อสะพาน

   

เครื่องตัดคอนกรีต (แบบเดินราง) ใหญ่ที่สุดในโลก
ใช้ใบตัด Ø 3000 mm. ตัดได้ลึก 1350 mm.(ตัดจากด้านเดียว)